Námsgjöld

Námsgjöld

Námsgjöld skólaárið 2017 – 2018

Hljóðfæranám samkennsla
(Tveir nemendur saman í tíma)
Haustönn: 87.750 kr.
Vorönn: 99.450 kr.

Hljóðfæranám einkakennsla
Haustönn: 122.850 kr.
Vorönn: 139.230 kr.

Forskóli (blokkflauta) hópkennsla
(5-8 nemendur saman í tíma)
Haust: 46.020 kr.
Vor: 52.156 kr.

Veittur er 15% systkinaafsláttur

Frístundakortið
Á árinu 2017 niðurgreiðir Reykjavíkurborg námsgjöld í skólanum í gegnum Frístundakortið. Nemur niðurgreiðslan 50.000 kr. Forráðamenn nemenda eiga val um það hvar og hvernig niðurgreiðslunni er varið. Hægt er að velja að nota hluta hennar, ýmist á vorönn, sumarönn eða haustönn. Einnig er hægt að skipta henni á milli skóla og íþróttafélaga og fleiri aðila. 

Hvernig er greitt?

Námsgjöld haustannar eru greidd í þrennu lagi; í byrjun september, október og nóvember með greiðsluseðlum. Staðfestingargjald sem greiða skal í byrjun sumars dregst frá námsgjöldum.Námsgjöld vorannar greiðast í þrennu lagi; í byrjun janúar, febrúar og mars. Staðfestingargjald vorannar er greitt í desember.

Frístundakort Reykjavíkurborgar er hægt að nýta til niðurgreiðslu á námsgjöldum. Nemendur sem hefja nám að hausti geta tekið sér hlé frá námi eða hætt um áramót. Nemendur sem hætta á miðri önn þurfa samt sem áður að greiða fyrir alla önnina.

Námsgjald er eingöngu innheimt með greiðsluseðlum. Almennt er gert ráð fyrir að nemendur sæki um skólavist í apríl og maí vegna komandi skólaárs. Í júní skulu nemendur staðfesta skólavist með greiðslu staðfestingargjalds kr. 9.900. Nemendur sem sækja um eftir þann tíma og fá skólavist greiða auk staðfestingargjalds sérstakt innritunargjald 1.500 kr. Innritun fer fram á vef borgarinnar, Rafræn Reykjavík.   

Breytingar á námsgjöldum fylgja almennum verðlagshækkunum og launatöflum í kjarasamningum tónlistarkennara. Athugið að staðfestingargjaldið er óafturkræft.