Námsgjöld

Námsgjöld

Námsgjöld skólaárið 2018 – 2019

Hljóðfæranám samkennsla
(Tveir nemendur saman í tíma)
Haustönn: 87.750 kr.
Vorönn: 99.450 kr.

Hljóðfæranám einkakennsla
Haustönn: 122.850 kr.
Vorönn: 139.230 kr.

Forskóli (blokkflauta) hópkennsla
(5-8 nemendur saman í tíma)
Haust: 46.020 kr.
Vor: 52.156 kr.

Veittur er 15% systkinaafsláttur

Frístundakortið
Á árinu 2018 niðurgreiðir Reykjavíkurborg námsgjöld í skólanum í gegnum Frístundakortið. Nemur niðurgreiðslan 50.000 kr. og væntanlega verður sama niðugreiðsla árið 2019.  Forráðamenn nemenda eiga val um það hvar og hvernig niðurgreiðslunni er varið. Hægt er að velja að nota hluta hennar, ýmist á vorönn, sumarönn eða haustönn. Einnig er hægt að skipta henni á milli skóla og íþróttafélaga og fleiri aðila. 

Hvernig er greitt?

Námsgjöld haustannar eru greidd í fjórum hlutum; Staðfestingargjald  kr. 9.900 í júní og eftirstöðvar í byrjun september, október og nóvember. Greirr er með greiðsluseðlum. Námsgjöld vorannar greiðast með sama hætti;  Staðfestingargjald í desember og eftirstöðvar í byrjun janúar, febrúar og mars.

Frístundakort Reykjavíkurborgar er hægt að nýta til niðurgreiðslu á námsgjöldum. Nemendur sem hefja nám að hausti geta tekið sér hlé frá námi eða hætt um áramót. Nemendur sem hætta á miðri önn þurfa samt sem áður að greiða fyrir alla önnina.

Námsgjald er eingöngu innheimt með greiðsluseðlum. Almennt er gert ráð fyrir að nemendur sæki um skólavist í apríl og maí vegna komandi skólaárs. Í júní skulu nemendur staðfesta skólavist með greiðslu staðfestingargjalds kr. 9.900. Nemendur sem sækja um eftir þann tíma og fá skólavist greiða auk staðfestingargjalds sérstakt innritunargjald 1.500 kr. Innritun fer fram á vef borgarinnar, Rafræn Reykjavík.   

Breytingar á námsgjöldum fylgja almennum verðlagshækkunum og launatöflum í kjarasamningum tónlistarkennara. Athugið að staðfestingargjaldið er óafturkræft.